On-line kamera

Fotogalerie

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněno vybavení stávající dílny, které využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení slouží odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu byly vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt byl realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činil 4 699 977 Kč.
Škola v současnosti dokončila realizaci projektu, který je již třetím v pořadí podobného typu.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/

Delegace specialistů z Chorvatska a Slovinska

Dne 21. 9. 2015 navštívila naši školu delegace specialistů z Chorvatska a Slovinska, kteří navštívili nejen odborné dílny odborného výcviku, ale i pracoviště PPN v Křimicích. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit se se způsoby provádění prací pod napětím v našem školícim středisku. Delegaci přivítal a provázel ředitel školy, Ing. Jaroslav Černý.

IMG_3476 IMG_3478

Výsledky 5. kola přijímacího řízení

Všichni uchazeči přihlášení v 5. kole přijímacího řízení byli ke studiu přijati.

Zimní termíny opravných závěrečných zkoušek

Písemná zkouška – 1. 12. 2015 v 7:45 v A23
Praktická zkouška – 2. 12. 2015 v 6:45 – pavilon č. 4, pan V. Hanzlík
Ústní zkouška – 7. 12. 2015 v 7:30 – A23

Žádné pozvánky ke zkoušce zasílány nebudou!

Přivítání 1. ročníků

Dne 31.8.2015 přivítali pedagové školy v čele s ředitelem školy Ing. Jaroslavem Černým nové žáky 1. ročniků studijních a učebních oborů s jejich rodiči. Žáci a rodiče se seznámili s učiteli, vychovateli a měli možnost již řešit konkrétní otázky ohledně stravování a ubytování žáků, docházky do školy a dílen odborného výcviku.

IMG_3350 IMG_3352 IMG_3356

Výzva k podání nabídek – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V příloze naleznete Výzvu k podání nabídek – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

výzva_SOUE (1)

K této výzvě nebyly učiněny v termínu žádné nabídky. Výzva je tímto uzavřena.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášky ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení byli ke studiu přijati.

4. kolo přijímacího řízení

Obor: Počet volných míst:

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, dálkové nástavbové studium 12
23-43-L/51 Provozní technika, dálkové nástavbové studium 14

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, tříletý obor 5
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud, tříletý obor 2
26-51-H/01 Elektrikář, tříletý obor 5

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, čtyřletý obor 5
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – informační technologie, čtyřletý obor 6
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení, čtyřletý obor 8
26-45-M/01 Telekomunikace – informační a komunikační technologie, čtyřletý obor 7

Ostatní obory jsou již obsazené a nelze se na ně již pro příští školní rok přihlásit.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 28. 8. 2015.
Kritéria přijímacího řízení platí stejná, jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

Nabídka letní brigády (trvalého zaměstnání) pro vyučené žáky nebo maturanty v oboru elektro

  • Škoda Transportation a.s. Plzeň
  • Eletur. Cz
  • Loma Systems Chotěšov
  • Sony DADC Czech Republik, s.r.o.
  • Zodiac Aerospace
  • Murr CZ spol. s r.o.

Informace  p. Tůma

Praktické závěrečné zkoušky učebních oborů

Žáci jsou seznámeni s termíny praktických závěrečných zkoušek a dostaví se v uvedené dny do dílen OV budova č. 1. v 6.45 hod.  Žák bude mít s sebou pracovní oděv, obuv, psací a rýsovací potřeby, občanský průkaz, vysvědčení za poslední ročník, zápisník bezpečnosti práce.