On-line kamera

Fotogalerie

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikne zcela nově vybavená učebna, kterou využijí žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikne zcela nově vybavená učebna, kterou využijí žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněné vybavení stávající dílny využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení bude sloužit odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu budou vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt bude realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činí 4 699 977 Kč.
Školu v současnosti čeká samotná realizace projektu, který je typově již třetím v pořadí. Projektový tým tvoří vedoucí týmu – ředitel školy Ing. Jaroslav Černý, dále ekonomka projektu Dana Mikutová a koordinátor projektu Bohumír Sobotka.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/

Výsledky testů z vyhlášky 50/1978 Sb. tříd MM4(MI), TM4, MM3, ES3, ER3, EM3.

Číst Výsledky testů z vyhlášky 50/1978 Sb. tříd MM4(MI), TM4, MM3, ES3, ER3, EM3.

Mezinárodní konference Cisco Networking Academy

Ve dnech 19.3-21.3.2015 se v prostorách SOUE Plzeň uskutečnila mezinárodní konference programu Cisco Networking Academy. Hlavní téma konference bylo Internet of Everything a sním související bezpečnost.

DCIM100MEDIA

Důvěryhodná firma

Naše škola obdržela Certifikát „Důvěryhodná firma“. Cílem certifikátu je pozitivní prezentace společnosti na internetu.Firmy, které se mohou pochlubit tím, že vlastní certifikát „Důvěryhodná Firma“, jsou vnímány zákazníky a dodavateli jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Projekt si klade za cíl oslovit co nejširší veřejnost s informací, že společnost získala ocenění, které ji zviditelnuje vůči konkurenci. Centrum Výzkumu Názorů Klientů s.r.o. věnuje velkou finanční podporu subjektům, které získaly certifikát „ Důvěryhodná Firma“.

firma

FOR ENERGO 2015

FOR ENERGO 2015, který se uskuteční 21.-23.4.2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Více na www.forenergo.cz

Vstupenky lze získat u el. cechu na semináři nebo zde poštou (odkaz na registraci el. vstupenky – http://www.for-industry.cz/2015/cz/voucher.asp?v=12485250).

Číst FOR ENERGO 2015

Informace pro přípravu k vykonání zkoušky z vyhlášky 50/78Sb.

Vyhláška 50/78Sb. je pro žáky tříletých učebních oborů (ES3, ER3, EM3), pro žáky maturitních oborů čtvrtého ročníku oboru (MI4 a TM4), pro žáky třetích ročníků maturitních oborů mechanik elektrotechnik (MM3{MS},{ME}), a pro žáky dálkového jednoletého studia elektrikář (DR1A, DR1B, DR1C).

Číst Informace pro přípravu k vykonání zkoušky z vyhlášky 50/78Sb.

Informace pro uchazeče o studium na naší škole pro školní rok 2015/16

Informace k oborům a přijímacímu řízení naleznete na našich webových stránkách v menu „Škola“.

Tříleté učební obory
– Přihlášky do 15. března
– Přijímací zkoušky se nekonají

Čtyřleté učební obory
– Přihlášky do 15. března
– Přijímací zkoušky se konají. Další informace najdete zde.

Nástavbové studium – denní i dálkové, dálkové jednoleté studium „elektrikář“
– Přihlášky do 20. března
– Přijímací zkoušky se nekonají

 

Sportovní úspěch žáků školy

Družstvo žáků naší školy ve složení Křižka Tomáš – TI2, Šizlink Ladislav – ES3, Pop Jaroslav  – IS1,Tráva Jan – IS1, Drnec Martin – IS1, Šetlík Martin – IS3, Huček Jan – IS2, Valenta Jaromír – MI1, Beber Martin – ME1 získalo druhé místo v okresním kole basketbalu středních škol studentů narozených 1997-2000.

20141124_133510 20141124_133822

Informace pro žáky, kteří (ne)uspěli u závěrečných a maturitních zkoušek

Opravné termíny závěrečných zkoušek:

Písemné zkoušky se konají 1. prosince 2014 od 7,45 hod. v místnosti A 13.
Praktické zkoušky budou 2. prosince 2014 od 7,00 hod. třída MM3 na pavilonu č. 4.  – p. Volf, třída ER3 na pavilonu č. 1 – p. Hanzlík
Ústní zkoušky  začínají 8. prosince  2014 v 7,45 hod. v učebně B 34.

Opravné termíny maturitních zkoušek:

Další opravný termín bude až v květnu 2015. K opravnému termínu se žák musí přihlásit mezi 19. – 30. listopadem 2014.