On-line kamera

Fotogalerie

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikne zcela nově vybavená učebna, kterou využijí žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikne zcela nově vybavená učebna, kterou využijí žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněné vybavení stávající dílny využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení bude sloužit odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu budou vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt bude realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činí 4 699 977 Kč.
Školu v současnosti čeká samotná realizace projektu, který je typově již třetím v pořadí. Projektový tým tvoří vedoucí týmu – ředitel školy Ing. Jaroslav Černý, dále ekonomka projektu Dana Mikutová a koordinátor projektu Bohumír Sobotka.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/

Praktické závěrečné zkoušky učebních oborů

Žáci jsou seznámeni s termíny praktických závěrečných zkoušek a dostaví se v uvedené dny do dílen OV budova č. 1. v 6.45 hod.  Žák bude mít s sebou pracovní oděv, obuv, psací a rýsovací potřeby, občanský průkaz, vysvědčení za poslední ročník, zápisník bezpečnosti práce.

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky je zapotřebí podat nejpozději do 7. 6. 2015. Tiskopisy přihlášek si lze stáhnout zde.

Volná místa naleznete zde.

Výsledky testů z vyhlášky 50/1978 Sb. tříd DR1A, B, C .

Výsledky testů z 5 .5. 2015 vyhl. 50 třídy DR1A, B, C

Rozpis ústních maturitních zkoušek

IS4   ME4   MM4   PET3   TM4  PN2  IT4

Pokyny k písemné a praktické maturitní zkoušce z profilových předmětů

Písemná maturitní zkouška z profilových předmětů:

Tř. PET3 (PE) 18.5.2015 7:45 hod. Učebna C44
Tř. PET3 (PT) 22.5.2015 7:45 hod. Učebna CII
Tř. PN2 18.5.2015 7:45 hod. Učebna C39
Tř. IT4 18.5.2015 7:45 hod. Učebna B26
Tř. IS4 19.5.2015 7:45 hod. Učebna B26

Bližší informace poskytne Mgr. Jana Hošková, zást. ředitele, tel. 377 308 102

 

Praktická maturitní zkouška:

Tř. ME4, MM4 a TM4 vykonají praktickou zkoušku z odborných předmětů od 20. 5. 2015 dle pokynů odborného výcviku.

Bližší informace poskytne VUOV Václav Hanzlík, tel. 377 308 378

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016, dálkové a nástavbové studium

Uchazeči o dálkové a nástavbové studium, kteří mají registrační číslo

1 – 517, byli ke studiu přijati.

Pokyny pro žáky k maturitním zkouškám

Informace pro žáky – ukončení školního roku, maturitní zkoušky

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ  (JARNÍ TERMÍN 2015)

2. kolo přijímacího řízení

15. 5. 2015 bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na tříleté i čtyřleté obory a dálkové nástavbové studium. Pro bližší informace sledujte naše stránky – www.souepl.cz případně volejte 377 308 103.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 mimo dálkového a nástavbového studia.

Mezinárodní konference Cisco Networking Academy

Ve dnech 19.3-21.3.2015 se v prostorách SOUE Plzeň uskutečnila mezinárodní konference programu Cisco Networking Academy. Hlavní téma konference bylo Internet of Everything a sním související bezpečnost.

DCIM100MEDIA